Sr NoRegistration No Bhamashah Idbhamashah Ack idNameFather NameBlockCity
1 1900001205****TJP***********0162Mohan LalMul ChandSikrai 
2 1900003655****HKV***********4128Mohar Singh SainiSharwanMahwa 
3 1900003703****BVN***********4171Mangalram SainiLaxmanSikrai 
4 1900007362****SBR***********6344Naresh Kumar JagideshSikrai 
5 1900015192****CAB***********0058Aanndilal SainiKesyaram SainiSikrai 
6 1900015353****KXV***********0019Ramkesh SainiRamkishan SainiSikrai 
7 1900018466****TGN***********7856RamswarupMangee LalSikrai 
8 1900018639****TJX***********0051Papu Ram SainiBacchu Ram SainiSikrai 
9 1900018643****VXJ***********4742Mitthu Ram SainiBhabhadramBandikui 
10 1900019309****IEK***********0011Seduram BairwaBadri Ram BairwaSikrai 
11 1900020036****BEW***********8283Ramesh BairwaPashuramDausa 
12 1900020077****IAK***********5402Omprakash SainiChothmalSikrai 
13 1900020718****BFF***********0003Ram Khiladi SainiLaxman Ram SainiSikrai 
14 1900021631****YBW***********2591Mansingh YogiShiv LalSikrai 
15 1900027932****HGX***********1908Motaram MeenaPrabhu DyalSikrai 
16 1900028472****GUO***********6518Dana Ram SainiRamdhan SainiSikrai 
17 1900028704****KQG***********7996Kamlesh SainiHarshay SainiSikrai 
18 1900031352****ESO***********0067Ramswaroop SainiRamdhanSikrai 
19 1900032508****HJH***********8442Badri Prasad SainiGullaram SainiSikrai 

Copyright © 2018| All Rights Reserved