Sr NoRegistration No Bhamashah Idbhamashah Ack idNameFather NameBlockCity
1 1800000447****GPV***********0203Beeram KathatRahima JiRaipur 
2 1800000965****CJR***********0198Jethu SinghHeer Singh JiRaipur 
3 1800003942****WOS***********0232Bhika NathPemaram Pali
4 1800004088****KGC***********7577Ghisa SinghPanna SinghRaipur 
5 1800004517****USW***********0190SuvaKaluRaipur 
6 1800004673****ZVR***********0107Hem SinghChandra SinghRaipur 
7 1800005110****ECG***********8310Shankar RamNema RamRohat 
8 1800005122****COX***********3981rata ram bhana ram Rohat 
9 1800005996****OWX***********8183SohanPema RamRaipur 
10 1800006099****BAO***********0040BansilalRewaramSojat 
11 1800007383****XWT***********9284Mohammad SabirNoor Mohammad Sojat
12 1800008748****NKV***********0084Laxman SinghNathu SinghSojat 
13 1800010846****BEO***********0005Pancha RamGhewar Ram Jaitaran
14 1800010848****BFF***********0060KesharamGewarram Jaitaran
15 1800012399****IKO***********0018Jalal KhaNathu Kha Sojat
16 1800012633****BYS***********0014Bundu KhanRahmat Khan Sojat
17 1800013353****EUB***********3034mala rambhikha ramRohat 
18 1800013553****YQG***********0116Ram LalBija RamBali 
19 1800014691****GYC***********0317MohammadraphikAbdulhakim Sojat
20 1800014700****TVH***********9784Insaf KhanHamid Khan Sojat
21 1800015200****VXX***********0080Hari SinghDevi SinghRaipur 
22 1800015201****VCJ***********0192Bheru SinghMalsinghRaipur 
23 1800016820 ***********0403BiramGulabRaipur 
24 1800018426****FQS***********4507PepiBhakhaar RamRohat 
25 1800019481****IUF***********0418Govind SinghKan SinghRaipur 
26 1800020648****RVH***********8699Rukma Devi Tej Singh Raipur 
27 1800021091****BJN***********0008Jalil KhanKasam Kha Sojat
28 1800022945****RGH***********4650Bagada RamLabu RamJaitaran 
29 1900000165****OXH***********1827Thana RamNarayan LalMarwar Junction 
30 1900000199****KKC***********0103Chena RamMadan Lal Jaitaran
31 1900001716****VJR***********0034Chain SinghSadul SinghRaipur 
32 1900001741****JXV***********0228Nathu SinghRup Singh JiRaipur 
33 1900006797****GJR***********2711Chandra LalBhanwar LalRaipur 
34 1900010192****NWR***********0094Laxmi NarayanRam VilashSojat 
35 1900010611****SXT***********3724Dharma RamBadar Lal Jaitaran
36 1900010614****VPN***********2294Badar RamBhanwar Lal Jaitaran
37 1900010617****XHX***********0009SamsudinGabru DinSojat 
38 1900010624****OFB***********0172Madan LalDala Ram Falna
39 1900012999****SUG***********0279GemaramManaramBali 
40 1900013001****GBO***********0137Suresh KimarDhanaramMarwar Junction 
41 1900013161****ORP***********0193JagdishHari Ram JiRaipur 
42 1900015107****COR***********2483Chhagan LalHada RamBali 
43 1900015110****MUC***********0069Guman SinghMangal SinghRaipur 
44 1900015113****NTX***********5753Taga RamBhava RamBali 
45 1900015116****CUF***********5745kanheya singhchandr singh  
46 1900016594****GHH***********4554motiram pannaram  Rani
47 1900017507****SOB***********0406Sukhdev SinghNeemb SinghRaipur 
48 1900017509****JSJ***********8754Puna RamBhaga RamBali 
49 1900017511****CKV***********0114Budha RamJoga RamRaipur 
50 1900017513****OOB***********6184Moti LalDhagala RamRaipur 
51 1900017516****SZT***********0133Lumba RamDana RamBali 
52 1900017517****SGG***********0405DhanaramHinduramBali 
53 1900017519****KIG***********0092Anil KumarChimna RamBali 
54 1900017520****XGV***********0937Ganesh RamPuna RamBali 
55 1900017522****OCW***********0221KeilashUkar RamJaitaran 
56 1900017524****XOR***********0181Mangi LalGaja RamBali 
57 1900017525 ***********0019BrijeshGanga RamJaitaran 

Copyright © 2018| All Rights Reserved