Sr NoRegistration No Bhamashah Idbhamashah Ack idNameFather NameBlockCity
1 1900011348****THV***********3843Hasti MoAshu KhaMerta 
2 1900031339****AOB***********0736HansrajPrema RamKuchaman City 

Copyright © 2018| All Rights Reserved