Sr NoRegistration No Bhamashah Idbhamashah Ack idNameFather NameBlockCity
1 1900012778****SWR***********7365Nasruddin TeliUjira Gangapur City
2 2000000119****KJR***********5044DineshDhanyaGangapur City 
3 2000000560****ZTV***********4112Atar SinghVishan LalGangapur City 
4 2000083594****KAK***********0349Mahesh ChandRamkhiladiGangapur City 
5 2000083597****VTT***********0273Vijay JatavMurariGangapur City 
6 2000084313****MKF***********0055HarimohanSamantaGangapur City 
7 2000084408****IGC***********7606Mohan Lal KhangarSurajmal Sawai Madhopur
8 2000086825****MQK***********5767Nand Lal MahawarMangal Ram Mahaw Sawai Madhopur
9 2000088428****OUC***********0500Ram SahayMohanlalChauth Ka Barwara 
10 2000089072****SGP***********5484Jatman SinghBhajan LalGangapur City 
11 2000089866****KDC***********0033GopalBabulalGangapur City 
12 2000089963****MDF***********0764Shree PhalDeepuGangapur City 
13 2000091283****XJV***********0018Sunil JatavAmar SinghGangapur City 
14 2000091355****DFC***********0137Kesh RamSamantaGangapur City 
15 2000091436****GXH***********0258HardayalRajulalGangapur City 
16 2000091439****ESO***********0274RajeshMurariGangapur City 
17 2000092088****YEK***********0369MuneshLakhanGangapur City 
18 2000092502****MDS***********0003Prabhu LalNatthiGangapur City 
19 2000092898****NNV***********0510HarimohanRanjeetGangapur City 
20 2000092901****HKJ***********0140Sugar SinghBhajniGangapur City 
21 2000092909****CFS***********9961Ramesh KhangarMangi Lal Sawai Madhopur

Copyright © 2018| All Rights Reserved