Sr NoRegistration No Bhamashah Idbhamashah Ack idNameFather NameBlockCity
1 1900018959****OWB***********0231Jagdish Prasad SainiMulchand SainiBandikui 
2 1900020077****IAK***********5402Omprakash SainiChothmalSikrai 
3 1900027551****RNP***********4108Kanhaiya Lal SainiBhola RamBandikui 
4 1900036275****SCS***********0245Ramkaran SainiBirbal SainiBandikui 
5 1900036394****CWW***********0051Vindo Kumar SainiMoti Lal SainiBandikui 
6 1900036805****HNX***********0095Ramkishan SainiAmdayal SainiBandikui 
7 2000008957****QSC***********4895Ramesh Chandra BanjaraShree Gopi Singh BanjaraDausa 
8 2000087519 ***********0130Bhagwan Sahay SainiGiradhari LalSikrai 
9 2000091602 ***********1353Kanhaiya Lal SainiPrasadiBandikui 
10 2000091696 ***********3812Mansingh SainiMangalMahwa 
11 2000092192 ***********0001Mansuk SainiJagdish Saini  
12 2000093673 ***********0001Paylet Kumar SainiRang Lal Saini  
13 2000095131 ***********0035Durgalal SainiGanglya Ram SainiSikrai 
14 2000095522 ***********1062Shiv Lal Pratya Sikrai 
15 2000097340 ***********0085Chhajulaln SainiGhantolya Ram  
16 2000098495 ***********5639Babu Lal SainiRamsahay Saini  
17 2000098866 ***********0082Sw Rajendar Kumar SainiKishan Lal Saini  
18 2000099473 ***********7486Vikram PrajapatMangilal  
19 2000099820 ***********9867Ratan LalBhola RamBandikui 
20 2000100816 ***********7503NanagramMool Chand SainiBandikui 

Copyright © 2018| All Rights Reserved