Sr NoRegistration No Bhamashah Idbhamashah Ack idNameFather NameBlockCity
1 2100114528****JGN***********2343ramotar sainikanhaiya  
2 2100136371 ***********0047Hajari Lal SainiBadri Prasad SainiBandikui 
3 2100131533 ***********0021Hari Kishan SainiMool Chand Saini  
4 2100119569****JNX***********7056Manna LalRamkishan  
5 2000000831****IOG***********0694Kadu Ram SainiHeta RamBandikui 
6 1900002935****SFO***********0308Pappu Ram SainiHeeralal SainiBandikui 
7 2100133101 ***********0015Dinesh YogiKedar YogiSikrai 
8 2000095465 ***********2505Brajmohan RaigarMangilal Raigar  
9 2000095148****VHR***********4262RajendraSampat RamMahwa 
10 2000108548****OVV***********1952Shiv SinghRamesh ChandMahwa 
11 2100137549 ***********0121Ganga Ram BairwaChajya RamMahwa 
12 2000100571****TPV***********8188Santosh Kumar SainiPrabhaatyaSikrai 
13 1900012425****EUB***********2892Ramesh Chand SainiShreya RamSikrai 

Copyright © 2018| All Rights Reserved