Sr NoRegistration No Bhamashah Idbhamashah Ack idNameFather NameBlockCity
1 2100116904 ***********0147Bharat LalKhcheruMandryl 
2 2100116915 ***********0030SampuHannaMandryl 
3 2100118047 ***********7467GopalRamprasadKarauli 
4 2100118175 ***********3224RamsinghKishanHindaun 
5 2100118910 ***********0339Baghe MeenaGaneshaMandryl 
6 2100119468 ***********8470BhagwatJokha Ram Hindaun
7 2100120279 ***********5047Dwarika JatavNathuaa Jatav Karauli
8 2100121013 ***********0517GoreKisan Lal  
9 2100121041 ***********0060MishrilalSundar LalKarauli 
10 2100121795 ***********0105Lakshman LakhanMulaKarauli 
11 2100121798 ***********0105Lakshman LakhanMulaKarauli 
12 2100122759 ***********0018Amrat Lal JatavMangilalMandryl 
13 2100122841 ***********0155Chhote LalBatti Lal Karauli
14 2100123859 ***********0614RamsahayVishnaKarauli 
15 2100124384 ***********7972GordhanKunja  
16 2100125948 ***********0015ChhuttanMoola  
17 2100126489 ***********0146ChhingaDogiMandryl 
18 2100127504 ***********6084Bhagwati MaliKoka MaliMandryl 
19 2100127739 ***********0108Lal SinghMunshiram Hindaun
20 2100128864 ***********0151DharamsinghChhitariya  
21 2100130168 ***********8796NagguramManduram Hindaun
22 2100130507 ***********3859Fateh SinghRamphal Hindaun
23 2100131084 ***********0596SadhuBhudduMandryl 
24 2100131762 ***********7990Phul SinghMangiMandryl 
25 2100132995 ***********9397SHRI LALbhammal Karauli 
26 2100133197 ***********0106ChotelalGyarsaKarauli 

Copyright © 2018| All Rights Reserved