Sr NoRegistration No Bhamashah Idbhamashah Ack idNameFather NameBlockCity
1 1900014891****CHR***********1298PrakashchandMisarilal Beawar
2 2000095798****QSS***********0565Shankar SinghJetha SinghMasuda 
3 2000097725****KIW***********0563GopalMisri LalMasuda 
4 2100118912 ***********4991ChhotuJamalBhinay 
5 2100133152****PGV***********9333SohaniNuraMasuda 
6 2100143730 ***********4628Bhanwar SinghEmaMasuda 
7 2100145334 ***********1431PremaChandraMasuda 
8 2100146742****CDS***********8371SHRAVANCHHTOTU  
9 2100148601****VRP***********0228Bhanwar SinghGhisaJawaja 
10 2100152028****KHN***********0951KISHAN SINGHJOR SINGHJawaja 
11 2100154762****KCX***********0412Polu SinghNimba SinghPeesangan 
12 2100157433 ***********9050Chandar SinghNandaMasuda 
13 2100161770 ***********7361Chandra Singh RawatRatan SinghMasuda 
14 2100165671 ***********2057UgamMagnaMasuda 
15 2100166665 ***********0180BhaguGhisa JiMasuda 
16 2100172761****BOS***********8749GeetaGaneshJawaja 
17 2100172953****CCX***********0449Jivraj ChoudharyRanpratapSrinagar 
18 2200180196 ***********4286Amar SinghLadu SinghMasuda 
19 2200180491 ***********0007Govind SinghHajari SinghMasuda 
20 2200181998 ***********7577Radhakishan SinghSuraj SinghMasuda 
21 2200182422 ***********0039Man SinghChatara SinghMasuda 
22 2200187309****UCO***********0432PrabhuJimaMasuda 
23 2200197690****CVN***********5529Tejmal KumharUgama JiBhinay 
24 2200200926****IWC***********0105Bhagwan SinghLekh SinghJawaja 
25 2200201293 ***********4398Ram SinghRatan SinghMasuda 
26 2200201552 ***********7564Prem SinghLakha SinghJawaja 
27 2200204133 ***********5301Mohammad HusainBabu KhanJawaja 
28 2200205185****WHJ***********3289Pachu SinghHajari  
29 2200205480 ***********0218Anil ChipaGordhan Beawar
30 2200205544****RJT***********9994HemrajRamllalKekri 
31 2200205616 ***********0022SajanBabuJawaja 
32 2200206103 ***********1298PrakashchandMisarilal Beawar
33 2200208322 ***********2381Shyam LalLaxman LalMasuda 

Copyright © 2018| All Rights Reserved