Sr NoRegistration No Bhamashah Idbhamashah Ack idNameFather NameBlockCity
1 2100127241****SUK***********8706Babu LalMoti Lal Gangapur City
2 2100135415****JZN***********0102SitaramMevalalChauth Ka Barwara 
3 2100135525****KSJ***********6864Preetam SinghSurajGangapur City 
4 2100135648****WUK***********0024Prabhati JatavPunya RamGangapur City 
5 2100137269****AQO***********9625PrahladKilanGangapur City 
6 2100137648****TSV***********0450PrathvirajPuranGangapur City 
7 2100138236****OGG***********8607KeshavBanesinghGangapur City 
8 2000106118****SYW***********0350MaheshRamsvrupGangapur City 
9 2100114932****CWC***********6565MuneshMangyaGangapur City 
10 2100116489****QEF***********0017Lakhan SinghDalganjiGangapur City 
11 2100118755****MKG***********6551BabuPrabhuGangapur City 
12 2100127686****CGN***********5138MurariFabulyaGangapur City 
13 2100128580****XKJ***********8694radhe shyampapiyaGangapur City 
14 2100129040****CUF***********0051Mavashi RamGangavishanGangapur City 
15 2100129041****BSF***********7385AshokGhudiGangapur City 
16 2100133561****AFO***********6399Ajit SinghShrimalGangapur City 
17 2100134351****NNN***********0612Ashok KumarMohanlalGangapur City 
18 2100134353****SNT***********0031RajendraNatthiGangapur City 
19 2100139501****QMB***********0091Gyan Singh JatavMansukGangapur City 
20 2100139899****GVP***********4056SeetaramSampoGangapur City 
21 2100140154****RHT***********0870jagadish jatavkallaramGangapur City 
22 2100141179****BWN***********4821MaganGulbiGangapur City 
23 2100141667****YUW***********3437bhagsinghramlalGangapur City 
24 2100142153****WGP***********0013Prem SinghMishraGangapur City 
25 2100142586****IWS***********7675Sugar SinghBhikaGangapur City 
26 2100143610 ***********1501RamroopPrabhu LalGangapur City 
27 2100143965****PSV***********2023Raman LalShivcharanGangapur City 
28 2100146465****YGF***********0281Atar SinghShortilalGangapur City 
29 2100149118****KBG***********4787Ramsingh JatavPilluraamGangapur City 
30 2100149365****SWX***********0306RamgilasChetaGangapur City 
31 2100139500 ***********0698ShahidMustufa BaigKhandar 

Copyright © 2018| All Rights Reserved