Sr NoRegistration No Bhamashah Idbhamashah Ack idNameFather NameBlockCity
1 1800000766****YGB***********0148Bhanwar LalLikhama Ram Jodhpur
2 1800003371****NOR***********0105Rooparam JiKanaram Ji Jodhpur
3 1800003846****UDW***********0160Babu LalBanna Ram Jodhpur
4 1800004508****SKS***********0212GopalKalu Ram Jodhpur
5 1800004562****WKG***********8446bachana ramom prakash Jodhpur
6 1800004758****ASC***********3381Banshi LalIndra Singh Jodhpur
7 1800008707****OEO***********0257Jabir ShahAhmad Shah Jodhpur
8 1800008987****TTX***********0038RajuGobar Ram Jodhpur
9 1800012040****MBK***********0454Nema RamGokul Ram Jodhpur
10 1800016101****ECO***********0179Chagan LalNainaram Jodhpur
11 1800020888****UQW***********7263umraavamir kha Jodhpur
12 1900004703****XGT***********0550Satu RamManchi Lal Jodhpur
13 1900015457****XNX***********0479Pappu RamRamchandra Jodhpur
14 1900018523****CYG***********0069Muna RamRamu Ram Jodhpur
15 1900020398****OGN***********5366LaxmanKano Ji Jodhpur
16 1900028026****BST***********0117Mohammed IshakMohammed Ismail Jodhpur
17 1900033630****GPN***********0172PapsaRana Ram Jodhpur
18 1900036099****GWG***********0035RajuMadan Lal Jodhpur
19 1900036512****NJH***********0011PukhrajRam Pal Jodhpur
20 1900040435****WKV***********0150PappuramBalu Ram Jodhpur
21 2000001465****ZZR***********0080Mo YasinMo Sadik Jodhpur
22 2000001881****BQS***********0053Bijar AmGopi Ram Jodhpur
23 2000002629****IOS***********0227SukhdevLate Babu Lal Jodhpur
24 2000002667****JVJ***********0012OmprakshMegaram Jodhpur
25 2000002702****CYG***********0069Muna RamRamu Ram Jodhpur
26 2000007481****UFO***********0027Kishana RamSoma Ram Jodhpur
27 2000086354****BRJ***********0581KishorKheta Ram Ji Jodhpur
28 2000087496****QAF***********3660Bhima RamBasti Ram Jodhpur
29 2000093488 ***********0227SukhdevLate Babu Lal Jodhpur
30 2000094050 ***********3660Bhima Ram Basti Ram  Jodhpur
31 2000094388 ***********0501Puna RamBirma Ram Jodhpur
32 2000094573 ***********0062Ganesh GiriAchal Giri  
33 2000095256 ***********2851PunaramGopalram  
34 2000095981 ***********8574PARBAT RAMMESA RAM  
35 2000096394****THN***********0115Fusha RamJaidev Ram  
36 2000096815 ***********0479MerajuddinHamiddudin Jodhpur
37 2000097085 ***********7398Munna RamGanga Raam Jodhpur
38 2000092879 ***********0593Kalu KhanMaimdin Jodhpur
39 2000093264****TPX***********0133Sau KhanNasir Khan Jodhpur
40 2000097672****FKF***********4892Durga RamMala Ram Pipar City
41 2000098678 ***********0035Devi SinghDungar Singh Jodhpur
42 2000100931****FKB***********0397BanshilalMagilal Jodhpur
43 2000103483****IQB***********0428Chand MohammadKadar Khan  
44 2000104219 ***********0581KishorKheta Ram Ji Jodhpur
45 2000104416 ***********9149Ram LalDeva Ram  
46 2000104516****IGB***********0077Dhana RamHapu Ji Jodhpur
47 2000105950 ***********0229Babu NathChainnath  
48 2000108624 ***********9406Chuki DeviSimrto Ji Jodhpur
49 2000111297 ***********1467Kana RamPratapa Ram  
50 2000112389 ***********0131SukhadevPadama Ram  
51 2000113340 ***********0208DeburamRamdev Jodhpur
52 2100116686 ***********0035RajuMadan Lal Jodhpur
53 2100116717 ***********0128KaluramRamchandra Jodhpur
54 2100115693 ***********0183ChetanChandra Ram  
55 2100121189****DDB***********0143RooparamNarsingh  
56 2100121290****RPV***********0253Soma RamMangi Lal  
57 2100122812****VVT***********0278Kewal RamPrabhu Ram  
58 2100123080****JZV***********0007Bhikha RamMaya Ram Jodhpur
59 2100126921****SCH***********0233Shrawan RamPokar Ram  
60 2100131041 ***********0039Saine KhanAmu Khan  
61 2100133731 ***********0266Khem ChandBhoma Ram  
62 2100135416 ***********8378Mangi Laal Natthu Ram   
63 2100136498 ***********0040Satu RamPuna Ram  
64 2100136595 ***********0007Bhikha RamMaya Ram Jodhpur
65 2100137289 ***********0293MadaramShiriram  
66 2100137720 ***********0185KundanAmma Ram  
67 2100138434 ***********9633Tulsa RamJsaa Ram  
68 2100140896 ***********7923GulabaramGirdhariram  
69 1800000776****BCN***********0227HansrajSurtaramBap 
70 1800000761****JXX***********8117SonaramJogramBalesar 
71 1800004285****YAB***********0014Suja RamBhura RamBalesar 
72 1800021027****HJJ***********6415ChunaramJetharam Balesar 
73 1800017772****ACG***********0011Purkha RamBera RamBalesar 
74 1800015288****OPP***********0092Bhura RamHasti RamBalesar 
75 1800015694****NCH***********9975Anopa RamSera RamBalesar 
76 1800014508****CAF***********9025Jasa RamRamu RamBalesar 
77 1800011986****JOR***********0653Jiya RamKumbha RamBalesar 
78 2000089167****ZVR***********0117Meg SinghMangal SinghBalesar 
79 2000089537****HPX***********0041Guna RamMaga RamBalesar 
80 1900031660****MAS***********8830Puna RamPola RamBalesar 
81 1900027051****SWV***********0023SataramAmanaramBalesar 
82 1900021785****WHX***********1528BADHA RAMVIJA RAMBalesar 
83 2100145141 ***********2167Fusa RamJeda RamBalesar 
84 2100138427 ***********0055Naga RamChima RamBalesar 
85 2100138514 ***********0321Rana RamDhana RamBalesar 
86 2100138638 ***********0089Seva RamKhema RamBalesar 
87 2100139520 ***********0067Kishana RamBhura RamBalesar 
88 2100137321 ***********0340Sita DeviLadu RamBalesar 
89 2100136677 ***********0156Chuna RamPaba RamBalesar 
90 2100135242 ***********0091VirmaramChunaramBalesar 
91 2100131009 ***********0095Nara RamLichha RamBalesar 
92 2100115339 ***********7498Mohan SinghRevat SinghBalesar 
93 2000109158 ***********1702Mana RamDungar RamBalesar 
94 2000107427 ***********6740Babu RamKumbha RamBalesar 
95 2000103816 ***********0117Meg SinghMangal SinghBalesar 
96 2000103822 ***********0091Dhana RamHimata RamBalesar 
97 2000097587****VVN***********0453Teja RamRamu RamBalesar 
98 2100125942 ***********8970Tulachha RamPratap RamBaori 
99 2100131721 ***********7131Ram DayalPema RamBaori 
100 2000094821****QGO***********4813Nimba RamPuna RamBaori 
101 2000086279****SZJ***********0055Mirshi LalGordhan RamBaori 
102 2000004125****HXP***********3703RatnaramManaramBaori 
103 1800013476****YOW***********0045Karana RamChandra RamBaori 
104 1900044094****WDF***********2383Rewant RamBija RamBapini 
105 2000093292****RON***********0698Pappu RamSukha RamBapini 
106 2100135927 ***********0104Pukha RamMangi LalBhopalgarh 
107 2000079635****MFF***********7382SarwanBhwraramBhopalgarh 
108 1900000264****YIS***********5452Hadaman RamMula RamBhopalgarh 
109 1800010522****IQG***********6973NaanakramMeharamBhopalgarh 
110 1800021588****UCG***********0149Sohan RamKstur RamBhopalgarh 
111 1800022444****GQW***********5992Chela RamDurgaramBhopalgarh 
112 1800007085****YIS***********5452Hadaman RamMula RamBhopalgarh 
113 1800001836****CKS***********9350Tulchha RamBhabut RamBilara 
114 1800000724****TVJ***********0035Ugama KhanHapu KhanBilara 
115 2000097192****ONP***********0146Shiv RamMularamBilara 
116 2000099819 ***********0037Purkha RamLonga RamDechoo 
117 2100124465 ***********0929Budha RamRana RamDechoo 
118 1800000600****WXX***********0548Aidan RamPabu RamDechoo 
119 1800013562****EBK***********0012Manak RamMala RamDechoo 
120 1800020613****ICO***********0126Jagmal RamRana RamDechoo 
121 1900008732****OIW***********0135Deda RamPurkha RamDechoo 
122 2000084556****WYK***********0037Purkha RamLonga RamDechoo 
123 2000089141****GBV***********1226Dama RamGokal RamLohawat 
124 1900044879****SSB***********0051Gokul RamTeja RamLohawat 
125 2000000961****DDB***********4548LaxmanKhiya RamLohawat 
126 1900017891****CIO***********0150PrakashRenvtramLohawat 
127 1800014726****MYC***********7725Mohan RamPema RamLohawat 
128 1800011291****VGJ***********0250MotaramMaglaramLohawat 
129 1800001768****SGR***********0098Ali KhaFate KhaLohawat 
130 1800023203****SKW***********8577Bhanwara RamBalu RamLohawat 
131 1800004335****KAB***********0405Sakur KhaNijam DeenLohawat 
132 2100137276 ***********8577Bhanwara RamBalu RamLohawat 
133 2100137664 ***********0342JogaramAmlkramLohawat 
134 2000113472 ***********0013Hasti RamSidaramLohawat 
135 2000089328 ***********2927vishna ram ravat ram Luni 
136 1800007364****WDB***********9275Prema RamBija RamLuni 
137 1800019699****UOW***********5297Jaman SinghDan SinghLuni 
138 1800018949****QGO***********0006ChenaramRuparamLuni 
139 1800013551****XVX***********0046RuparamPadmaramLuni 
140 1900011449****GGG***********0038Pabu RamGobar RamLuni 
141 1900014073****GTX***********0045Ram LalMangi LalLuni 
142 1900016301****CPJ***********0019Dhala RamMana RamLuni 
143 1900000940****SWJ***********6086Bhagwan RamTeja RamMandor 
144 1900003150****WPJ***********0131Surta RamAbirjiMandor 
145 1900035323****SBW***********0072Arjun RamDurga RamMandor 
146 1900037817****SSF***********0291GanpatramLikharamMandor 
147 1900038398****JHH***********0094Mubark KhaHusen KhaMandor 
148 2000000954****PVV***********0131Sohan LalBhoma RamMandor 
149 2000002187****YYO***********0032Padama RamAasu RamMandor 
150 1900041461****TVH***********9149Ram LalDeva RamMandor 
151 2000082199 ***********0212Mula RamChutara RamMandor 
152 2000089008****OIO***********0602KaluramNemaramMandor 
153 2000086194****UCC***********0183ChetanChandra RamMandor 
154 1800013115****UWG***********0001Shravan PuriSurat PuriMandor 
155 1800010654****TKR***********0148Jivan RamNathu RamMandor 
156 1800020011****FGO***********0631DineshJeewanramMandor 
157 1800023642****JOX***********7273Padma RamGumana RamMandor 
158 1800004864****NHN***********0021Hukma RamFateh RamMandor 
159 1800005624****USS***********0345Hari RamLadu RamMandor 
160 1800000608****ZPT***********0262NasarudinNur KhanMandor 
161 1800000618****VBP***********0346Chhatar SinghBhim SinghMandor 
162 1800000772****ODO***********0014HariramMishrilalMandor 
163 2000098398 ***********8033Bala RamMangala RaamMandor 
164 2100126195 ***********0412MadanlalMohanlalMandor 
165 2100126255 ***********2075Mangi LalBanka RamOsian 
166 2100116893****EIO***********0035Rugnath SinghChun SinghOsian 
167 2100119707 ***********0198Labu SinghPanne SinghOsian 
168 1800000794****WRR***********0227Duga RamGorakha RamOsian 
169 2000087524****HTR***********2110Mula RamTeja RamOsian 
170 2000091799****PWN***********2075Mangi LalBanka RamOsian 
171 2000089276****MIO***********6103surja ramprahalad ramOsian 
172 2000089281****ONN***********0711Pratap RamJaga RamOsian 
173 1900043568****HGR***********0502koja ramgokal ramOsian 
174 1900007931****JXT***********4610AsuramKojaramOsian 
175 1900003522****KKK***********0294BadriramJalaramPipar City 
176 1800023740****BGW***********0367Giradhari LalBasta RamPipar City 
177 1900027898****ISO***********0257BanshilalKhiya RamPipar City 
178 1900030891****QIC***********0357HansarajMultaramPipar City 
179 2000007183****UYS***********0235AmraramDharu RamPipar City 
180 1800003365****XNV***********0044Multan RamLumba RamPipar City 
181 1800000782****BBT***********0057Shrvan RamDga RamPipar City 
182 1800018169****JNJ***********0192ChimnaramTulchharamPipar City 
183 1800018372****GQO***********2312Mathura RamPanna RamPipar City 
184 2000107511 ***********0357HansarajMultaramPipar City 
185 2100124115****ONP***********0067ShantilalLalaramPipar City 
186 2100121741 ***********0094Teja RamPama RamPipar City 
187 2100116223 ***********4685Biram RamShankar RamPipar City 
188 2100132244 ***********0028Shivka RamKumbharamPipar City 
189 2100134901 ***********0067ShantilalLalaramPipar City 
190 2000083349 ***********8324shivram hanuta ram Phalodi 
191 1900031040****WCJ***********0008Bhanwar LalDharma RamShekhala 
192 1800023683****KDO***********1595Deva RamBhiya RamShekhala 
193 1800012337****RZX***********1256Mula RamHema RamShekhala 
194 1800000701****XKX***********0031Narpat RamGumna RamShekhala 
195 1800005127****VNR***********0134Bija RamNeta RamShekhala 
196 1800004807****VGV***********0068Pema RamGula RamShekhala 
197 2100130131 ***********0009Bhera RamKana RamShekhala 
198 2000098931 ***********6721Fusa RamVishna RamShekhala 
199 2000097859 ***********0206Mangu RamKana RamShekhala 
200 2100138645 ***********9427Pira RamGumana RamShekhala 
201 2000099780 ***********6654Goma RamHara RamShergarh 
202 2000110672****IEK***********4632Bhikha RamMagana RamShergarh 
203 2000112527 ***********0392Punja RamRaju RamShergarh 
204 2100133409 ***********0150Lichchha RamPuna RamShergarh 
205 2100138179 ***********0116Thana RamBhikha RamShergarh 
206 2100116343 ***********0089Jora RamBhikha RamShergarh 
207 2100131029 ***********0331Bacchu KhaGafur KhanShergarh 
208 2100131176 ***********1726Dudha RamLumba RamShergarh 
209 1800005490****AYO***********0089Jora RamBhikha RamShergarh 
210 1800007847****MKF***********0142Harkha RamPurakha RamShergarh 
211 1800000634****QFG***********0342Chanana RamPunja RamShergarh 
212 1800000649****MIF***********5260Mohan RamKarna RamShergarh 
213 1800006271****MBW***********7121dipa rambidada ramShergarh 
214 1800009043****IUK***********0563Bhanwara RamNema RamShergarh 
215 1800023495****GWH***********0379Jhumar RamKistura RamShergarh 
216 1800019249****EFB***********0640Ganga RamBhikha RamShergarh 
217 1900005553****ZRR***********0257Bija RamTeja RamShergarh 
218 1900005801****SAK***********9193Rawat RamPuna RamShergarh 
219 1900017784****TSH***********0261Jetha RamAmba RamShergarh 
220 1900015366****GMS***********0361Pancha RamChuna RamShergarh 
221 1900011093****MSW***********1285Isha RamHira RamShergarh 
222 1900011225****ROR***********0072Deva RamNarayan RamShergarh 
223 2000000552****QES***********0035Deep SinghJai SinghShergarh 
224 2000091833****CGV***********4202Mohan SinghRevant SinghShergarh 
225 2000094994 ***********0186Hari SinghBiram SinghShergarh 
226 2000083524****CGO***********6654Goma RamHara RamShergarh 
227 2000083377****SQW***********0653BabulalBgaramTinwari 
228 1900016329****EWW***********9630Jetha RamSona RamTinwari 
229 1900001823****YYO***********6173Govind RamRamnarayanTinwari 
230 1900024998****PWV***********9115Chimna RamGoda RamTinwari 
231 1800000659****BZT***********4819Pukha RamHamira RamTinwari 
232 1800000624****WHX***********0347Indra RamRamu RamTinwari 
233 1800008699****IIW***********8766Bhoma RamBudha RamTinwari 
234 1800005964****QBK***********7995Bija RamMangla RamTinwari 
235 1800006067****CEB***********4360khushal ramteja ramTinwari 
236 2100130103****UGG***********1046Bhanwar LalMaga RamTinwari 
237 2100136093 ***********0092Bhanwara RamPabu RamTinwari 
238 2100113969****MBC***********0092Bhanwara RamPabu RamTinwari 
239 2100138643 ***********1934DurgaramBastiramTinwari 

Copyright © 2018| All Rights Reserved