Sr NoRegistration No Bhamashah Idbhamashah Ack idNameFather NameBlockCity
1 2000095271****HKX***********0238Prahlad RamHardig RamJaitaran 
2 2000097303****IAF***********6256MunnaNuraRaipur 
3 2000101746****WFO***********8870BabluuSita RaamRaipur 
4 2000106494****GEC***********2514pappunaraRaipur 
5 2000112935****MMS***********0189PrakashBhanwar LalJaitaran 
6 2100114442****YWF***********0356Rakesh Kumar SinghBabu Lal ChouhanJaitaran 
7 2100115165****OUK***********0015Prem DeviBhola RamMarwar Junction 
8 2100116776****FOW***********0017Dinesh KumarKupa RamBali 
9 2100120426****WNH***********0080MaheshHari Ram Pali
10 2100120429****MOG***********0001MukeshOm Prakash Pali
11 2100121148****SZP***********0051Sanvar LalTeja RamJaitaran 
12 2100122171 ***********0013Virma Ram Deva Ram Bali 
13 2100122185****BGP***********0173SayataTejaramJaitaran 
14 2100122487****TBJ***********0016Ratan SinghChatar SinghRaipur 
15 2100122496****NRX***********0115Bhadu SinghGen SinghRaipur 
16 2100123512****YQW***********0206MahendraBagdaram Jaitaran
17 2100125031 ***********9056KanaramPakaramRani Station 
18 2100125038 ***********2306Prem SinghDhanna SinghRaipur 
19 2100125039 ***********0023ShivlalAmara RamMarwar Junction 
20 2100125041 ***********5970Shankar LalHakka RaamMarwar Junction 
21 2100125132 ***********0051Babu LalPokar RamRaipur 
22 2100125981****SMF***********0343Rajendra KumarSita RamJaitaran 
23 2100126526****KSR***********0087Arjun SolankiBanshi LalJaitaran 
24 2100128517****SCW***********7956Janwari LalBaksa RamJaitaran 
25 2100130375****UMG***********0068BabulalLala RamPali 
26 2100130768****YOF***********0312Nena RamBhima RamBali 
27 2100131187****MMW***********0094Saabir SinghPiru SinghRaipur 
28 2100131212****WBV***********6626Sohan LalKana RamRaipur 

Copyright © 2018| All Rights Reserved