Sr NoRegistration No Bhamashah Idbhamashah Ack idNameFather NameBlockCity
1 2200200620****DYB***********0246Laxman KataraShankar Katara Sagwara
2 2200202356****SCR***********0161Bhavar Lal KataraThavarchandSagwara 

Copyright © 2018| All Rights Reserved