Sr NoRegistration No Bhamashah Idbhamashah Ack idNameFather NameBlockCity
1 2100151242 ***********0221RamdevFundilalHindoli 
2 2100159156 ***********0351ChetramDhanna LalHindoli 
3 2100168970****KDG***********0770Tulsa BaiMoti LalHindoli 
4 2100171118****CKR***********5579RAMESHRADHESHYAMHindoli 
5 2200178268****AES***********2674PratapKhemaHindoli 
6 2100171357****QFS***********2293Shankar LalGoru LalTalera 
7 2100176215****IBK***********2464NandkishorDevilalTalera 

Copyright © 2018| All Rights Reserved