Sr NoRegistration No Bhamashah Idbhamashah Ack idNameFather NameBlockCity
1 2100117702****SWH***********0043MukeshBheru Ram  
2 2100142451 ***********1664Prabhu Dayal SainiBabu Lal Saini  
3 2100167115 ***********6731Mangi Lal BairwaSavant Ram Dausa
4 2100174707 ***********0058Madan Lal SainiLohade Ram SainiSikrai 
5 2200182094 ***********0015Vinendra Kumar SainiPooni Ram Saini  
6 2200192304 ***********7966Jagdish Prasad SainiRamji Lal SainiBandikui 
7 2200200857****XOV***********0227Ramkesh SainiJagdish SainiSikrai 
8 2200207962****OEC***********0154Sitaram PrajapatRmkhilariSikrai 
9 2200210741****BSP***********1620Ramdayal SainiShankar Lal SainiSikrai 
10 2200210776 ***********0965Ramesh Chand SainiChandu Ram  

Copyright © 2021| All Rights Reserved