Sr NoRegistration No Bhamashah Idbhamashah Ack idNameFather NameBlockCity
1 2100141376 ***********5258Ramotar SainiMoolchand Saini  
2 2100141765 ***********0084Shivdayal SainiRam Kishan Saini  
3 2100144508 ***********8087Sonu Kumar BairwaNatthya  
4 2100149558 ***********9019Jaysingh SainiSohan Lal Saini  
5 2100161305 ***********0107Rinku SainiRamswroop Saini  
6 2100152369 ***********5229Lalluram SainiRajju Ram SainiBandikui 
7 2100152707 ***********6240Nathu Ram SainiBuddha RamBandikui 
8 2100153027 ***********4037OmprakashPrahladBandikui 
9 2100153144 ***********1557Girdhari SainiRamjilalBandikui 
10 2100154383 ***********0062Murari Lal SainiRamkaran SainiBandikui 
11 2100146184 ***********6093Vishram SainiKannaram SainiBandikui 
12 2100140957 ***********8447Ramphool MeenaTeja Ram MeenaDausa 
13 2100141010 ***********0049Puran MalBdrinarayn MeenaDausa 
14 2100147657 ***********0063Mukesh ChandNatthi RamMahwa 
15 2100160929 ***********4535Ramesh Chand SainiMohar Pal SainiSikrai 
16 2100137464 ***********0081Dharmpal SainiMouti Lal SainiSikrai 

Copyright © 2018| All Rights Reserved