Sr NoRegistration No Bhamashah Idbhamashah Ack idNameFather NameBlockCity
1 1900029116****YUK***********0171Bhikha Lal SainiKishri Lal SainiBandikui 
2 1900031095****ZWT***********0556ramkhiladi khuamrkishan lalSikrai 
3 2000092192 ***********0001Mansuk SainiJagdish Saini  
4 2000101072****OES***********2727Ramkesh SainiSajana Ram SainiSikrai 
5 2000103445 ***********4284Kalu Ram SainiHajari Lal  
6 2000106999 ***********3067Chote Lal SainiKavar PalSikrai 
7 2000110904 ***********3063premchand jatav babulal Mahwa 
8 2000112248 ***********0430Durga Lal SainiRaam DhanSikrai 
9 2000112629 ***********3302MUKESH SINGHPRABHATI DEVIBandikui 
10 2000112725 ***********5835Bihari Lal SainiShrvan LalBandikui 
11 2100114827 ***********2672Munshi Ra SainiPrabhu Ram Saini  
12 2100116330 ***********0343Banwari LalSeduram  

Copyright © 2018| All Rights Reserved