Sr NoRegistration No Bhamashah Idbhamashah Ack idNameFather NameBlockCity
1 2000006599****GBR***********0122Suresh ChandNanika RamBaseri 
2 2000089336 ***********7859DeviramChhuttoBaseri 
3 2000090110 ***********4467VijendrChirojiBaseri 
4 2000095879 ***********0122Suresh ChandNanika Ram  
5 2000096009 ***********0004ShrilalGokula  
6 2000097262 ***********9447RamveerMavasi  
7 2000100983 ***********0023RamkhiladiNehne  

Copyright © 2018| All Rights Reserved