Sr NoRegistration No Bhamashah Idbhamashah Ack idNameFather NameBlockCity
1 1900015072****KJV***********0048Khema RamSuja RamDechoo 
2 1900038887****KVT***********0190Shyam LalBabulal Jodhpur
3 1900042939****OGN***********5366Laxman Kano Ji  Jodhpur
4 1900044305****OEO***********0257Jabir ShahAhmad Shah Jodhpur
5 1900044725****WXV***********0603Babu LalDhala Ram Jodhpur
6 1900044874****RVT***********7214Anopa RamRevat RamBalesar 
7 2000001604****PSH***********0021Chotu KhanHafij Khan Jodhpur
8 2000002290****VOR***********0356Mangla Ram BheelSantok Ram Bheel Jodhpur
9 2000002823****SQC***********0261Gumana RamPurakha Ram Jodhpur
10 2000003437****SHJ***********1901AnadaramMadanlal Jodhpur
11 2000005285****PGH***********0308BhagwanaramMehar Ram Jodhpur
12 2000007938****SGH***********0783Jamal KhanChuki Jodhpur

Copyright © 2018| All Rights Reserved