Sr NoRegistration No Bhamashah Idbhamashah Ack idNameFather NameBlockCity
1 1900031630****CEK***********0179KamleshGhasi Ram  
2 2000086954  Banwari Lal SainiBhola RamBandikui 
3 2000089763  kailash chand sainisuklaram sainiBandikui 
4 2000089569  Santosh KumarNathu LalBandikui 
5 1900042742****HKH***********0002Shivlal SainiRamkishor SainiBandikui 
6 1900028898****OOH***********0080Ramawtar SainiKalu Ram SainiBandikui 
7 2000008986****YFB***********8255Babulal SainiLaxman SainiBandikui 
8 1900034956****WCR***********0057Mahesh SainiBhagavan Sahay SainiBandikui 
9 1900035459****BRT***********5376Shivilal SainiDholyaram SaininBandikui 
10 2000000039****EOS***********0031Subhash Chand SainiChhutan Lal SainiBandikui 
11 1900030116****SBG***********3988Ramkhiladi SainiKalu Ram SainiBandikui 
12 1900030655****DCK***********0052Chhote Lal SainiRamnarayanBandikui 
13 2000002331****SOR***********0351Ramphool SainiKanhaiya Lal SainiBandikui 
14 1900030439****CKP***********5335banwari lal saini hari ram Bandikui 
15 2000000272****WUO***********7529Ghanshyam SainiPrabhu DayalBandikui 
16 1900032832****DSS***********2594Banwarilal SainiPanchuramBandikui 
17 1800015589****WGB***********8469kamlesh kumar sainiramjilalBandikui 
18 1900036394****CWW***********0051Vindo Kumar SainiMoti Lal SainiBandikui 
19 2000003303****CTV***********0062Murari Lal SainiRamkaran SainiBandikui 
20 1900030946****SXJ***********0023Shaitan SainiMohan Lal SainiBandikui 
21 1900030947****AUO***********0073Hajari Lal SainiBabulal SainiBandikui 
22 1900023523****UQB***********0163Ramotar SainiJagan SainiBandikui 
23 1900001025****VXV***********5665Vijay Ram SainiGokulaBandikui 
24 1900016083****OBB***********0029Birdi Chand SainiGhammanBandikui 
25 1900036805****HNX***********0095Ramkishan SainiAmdayal SainiBandikui 
26 1900036275****SCS***********0245Ramkaran SainiBirbal SainiBandikui 
27 1800008370****SST***********0258Babulal SainiRamphul SainiBandikui 
28 1900039241****UMB***********0001Pappu Ram SainiAmar NathBandikui 
29 1800015581****FYK***********8487Mindyaa SainiSukhpalBandikui 
30 2000080332****IAW***********0325Ramlal SainiChittar Mal SainiBandikui 
31 1900028798****EFW***********4975Chote Lal MeenaBardu Ram MeenaBandikui 
32 1900030070****VKP***********0277Mangal Ram MeenaBardu Ram MeenaBandikui 
33 1900026775****WKK***********0054Lokesh Kumar SainiArjun LalBandikui 
34 1900027475****JTR***********7498Kailash Chand Saini Ramji Lal Saini Bandikui 
35 1900023172****KMC***********0711Roshanlal SainiJhanduram SainiBandikui 
36 1800003849****YMS***********1858Ramswroop SainiKnha SainiBandikui 
37 1800015594****RBJ***********0903mopharpalpanchuramBandikui 
38 1900027986****SMK***********2086ram awtarramswroopBandikui 
39 1900025413****GGO***********3554Ramsingh SainiLaxman Ram SainiBandikui 
40 1900018471****RHT***********0004Vinod Kumar SainiMatru SainiBandikui 
41 1900030941****PWP***********0484Ramfool SainiRamnath SainiBandikui 
42 1900032612****IIS***********0007Manohar LaalSeduramBandikui 
43 2000000278****ZBR***********3291Bhagwan Shay SainiKanhaiyaBandikui 
44 1900038315****PJX***********0137Chotelal SainiLate Shimbhu Dayal SainiBandikui 
45 1800008373****JXX***********5430Ramkaran SainiPrabhti Lal SainiBandikui 
46 1900011209****IUO***********7158Lakhsman Ram SainiKawarpalBandikui 
47 1800008384****KWN***********3307Heeralal SainiBabulalBandikui 
48 1800015604****GQB***********0038Murari LalHira LalBandikui 
49 1900033803****CGB***********0176Babu Lal SainiChhote Lal SainiBandikui 
50 1900006150****RKJ***********5081Mahesh PrajapatKajod Mal PrajapatBandikui 
51 1900025415****OFW***********4041Ramswroop SainiPunyaram SainiBandikui 
52 1900002935****SFO***********0308Pappu Ram SainiHeeralal SainiBandikui 
53 1900040115****KUF***********2333Mintu SainiKishor SainiBandikui 
54 1900031628****PRH***********2985Ramesh SainiRamnaryan SainiBandikui 
55 2000087691****KBW***********0024Manohar Lal SainiNarayan SainiBandikui 
56 1900028540****PRR***********8993Banwari Lal SainiKannaram SainiBandikui 
57 1900024837****GKF***********4164JagdishKaduramBandikui 
58 1900028557****OHX***********7947Murari Lal SainiBholuramBandikui 
59 1900028571****FDO***********7826Girdhari SainiSuklaramBandikui 
60 1800023535****GKX***********2315gilya ram sainighamsi ramBandikui 
61 1900023405****CDK***********3273Indra Singh SainiKailash ChandBandikui 
62 1900026295****NBP***********6093Vishram SainiKannaram SainiBandikui 
63 1900026783****PCP***********8504Mahesh Chand SainiNanag Ram SainiBandikui 
64 1900030069****DYO***********1557GirdhariRamjilalBandikui 
65 1900022846****OCR***********4189Ramnarayan SainiPaanchu RamBandikui 
66 2000079165****OKB***********0421Shrvan Kumar SainiBanshi Ram SainiBandikui 
67 1900030108****NSX***********7685Bhagwan Sahay SainiKanhiyaBandikui 
68 1900031212****UFO***********2068Shravan LalMangilalBandikui 
69 1800008393****AWF***********4337Lalaram SainiMindya Ram SainiBandikui 
70 2000084386  Sureshchand SainiBasantaBandikui 
71 1800001029****ZNX***********0001Kanhaiya LalNathu LalBandikui 
72 1900029116****YUK***********0171Bhikha Lal SainiKishri Lal SainiBandikui 
73 1900027488****FQG***********4037omprakashprahladBandikui 
74 1900027551****RNP***********4108Kanhaiya Lal SainiBhola RamBandikui 
75 1900028855****FDC***********3620babu lal sainilalluramBandikui 
76 2000089746  Batti Lal SainiRamphoolBandikui 
77 1900036755****KYK***********5773RamkishorsainiBuddha RamBandikui 
78 1900031938****UMW***********6282Babu Lal SainiBaluramBandikui 
79 1900027493****SOJ***********3350kamlesh sainikutakuBandikui 
80 1900032880****GBX***********6424Jagdish SainiSeduramBandikui 
81 1900029147****AMF***********0919Chhote Lal SainiMoolchandBandikui 
82 1900027479****ECB***********0268munshiram sainighamandiBandikui 
83 1900030200****UES***********4644ramjilal sainikishanBandikui 
84 1900030547****ZBV***********7997Kamlesh SainiSeduramBandikui 
85 1900030548****HXR***********4198Girraj SainiLaturyaBandikui 
86 2000002479****BZX***********5085Girraj SainiMotiallBandikui 
87 2000003302****AEB***********9527Ramkishor SainiKanhaiya SainiBandikui 
88 1900022276****WBJ***********0057Sampat SainiDevisahayBandikui 
89 1900012235****PGT***********8830Mohan Lal SainiMulchandBandikui 
90 1900018959****OWB***********0231Jagdish Prasad SainiMulchand SainiBandikui 
91 1900030637****COX***********8319Kalu Ram SainiChhotu RamBandikui 
92 1900031553****OBR***********7443Kamlesh Kumar SainiKanchan LalBandikui 
93 1900029167****KJX***********0007Ramesh Chand SainiKalu Ram SainiBandikui 
94 1900027280****TJH***********5795batto devikajodBandikui 
95 1900025436****MEB***********7709Yadram MeenaGangasahay MeenaSikrai 
96 2000008957****QSC***********4895Ramesh Chandra BanjaraShree Gopi Singh BanjaraDausa 
97 1900040928****JWP***********5880seetaram banjaragyansinghDausa 
98 1900032806****JPT***********4009Kailash Chand SainiGovindaSikrai 
99 1900033228****JCR***********0588Hargovind SainiGangaram SainiDausa 
100 1900033148****WCS***********0177Lohadi Ram SainiBhagirath SainiDausa 
101 1900027482****ASO***********0629Rajendra Kumar SainiShimbhu Dayal SainiDausa 
102 2000004671****ZJV***********0278RamkishanLohadiram SainiDausa 
103 1900030029****JGH***********0201Kailash Chand SainiArjun Lal SainiDausa 
104 1900020906****QYC***********6801Buddharam MeenaMangala Ram MeenaDausa 
105 1900011738****WJV***********1586ramsinghshyodan singhDausa 
106 1900038621****MIS***********6972Murari Lal SainiLallu RamSikrai 
107 1900007362****SBR***********6344Naresh Kumar JagideshSikrai 
108 1900027464****EUB***********2170vinod sainifuluaramSikrai 
109 2000087328****TJV***********5375Mukesh Kumar Saini Harlal Sikrai 
110 1900031095****ZWT***********0556ramkhiladi khuamrkishan lalSikrai 
111 1900003016****BRT***********6615RamkishorMulchandSikrai 
112 1900028884****XJT***********0015Dinesh YogiKedar YogiSikrai 
113 1900042838****BVN***********3464Lalaram SainiHarsahay SainiSikrai 
114 1900029190****BNV***********9184Suresh Chand SainiRamesh SainiSikrai 
115 2000002442****BON***********5148Manohar Lal SainiRamesh Chand SainiSikrai 
116 2000005068****JZX***********7786Mukesh KumarRaghunathSikrai 
117 1900032001****SCX***********5713Chhote Lal SainiRaghunath SainiSikrai 
118 1900028580****BKX***********6491Rakesh Kumar YogiKailash YogiSikrai 
119 1900033170****QKS***********0041Santosh Kumar SainiSanwal Ram SainiSikrai 
120 1900000750****DOC***********2963jai prakashram kishanSikrai 
121 1900011700****DOC***********2963jai prakashram kishanSikrai 
122 1900011767****ECS***********7936Gopal SainiSedu Ram SainiSikrai 
123 2000001168****HPR***********7592Mamraj Singh RajpootRamsinghDausa 
124 2000079082****CFS***********5582Gog SinghKishan SinghDausa 
125 2000005174****DWG***********0009Vikarm SinghPapsinghDausa 
126 1900028704****KQG***********7996Kamlesh SainiHarshay SainiSikrai 
127 1900030146****COP***********8382Murari SainiMul ChandSikrai 
128 1900026785****GTR***********5930Kamlesh SainiBabulal SainiSikrai 
129 2000010758****JNH***********9494Kailash Chand SainiMoolchandSikrai 
130 2000001724****OUB***********0061Rambharoshi SainiDepal SainiSikrai 
131 1900028848****NZJ***********3601Ramawatar SainiKishor SainiSikrai 
132 2000002390****MFC***********0263Dhannaram SainiGhanshyam SainiSikrai 
133 1800015591****NNH***********7359Mukesh Kumar SainiSugryaSikrai 
134 1900020077****IAK***********5402Omprakash SainiChothmalSikrai 
135 1900029131****CKS***********8662Mohan Lal SainiLaxmanSikrai 
136 1900032246****SMG***********3328Ramavatar SainiKanhaiya LalSikrai 
137 2000003857****KAS***********6325LaxmanPrabhati LalSikrai 
138 1900038366****GKB***********1658Malkhan JogiSuwa Lal JogiSikrai 
139 2000000729****YWS***********9656Babu Lal GurjarHajari GurjarSikrai 
140 1900041841****GUS***********0124Ramhet SainiRewad MalSikrai 
141 1900015098****SZT***********3361Puran Mal SainiGhaasi RaamSikrai 
142 1900031919****QQW***********0124Sukla Ram SainiSonya RamSikrai 
143 1900027450****TNN***********0097Ramkaran SainiLallu Ram SainiSikrai 
144 1900033232****VPJ***********0023Bachhu Lal SainiNahanu Ram SainiSikrai 
145 1900019722****ZOP***********7253Bholaram SainiPrasadi RamSikrai 
146 2000089801  Puran Mal SainiKalyan SainiSikrai 
147 1900023400****FMS***********9890Kapur Chand SainiJagadishSikrai 
148 1800000428****YDK***********0008Kajod Mal SainiRamsi RamSikrai 
149 1900004115 ***********5042Mangilal SainiRamjilal SainiSikrai 
150 1900034077****VJH***********9330Siyaram MeenaBharat Lal MeenaDausa 
151 1900036992****KBV***********0261MotilalGangadhar SainiDausa 
152 1900031955****NPX***********0187Ramesh Chand SharmaPrabhu Lal SharmaLalsot 
153 2000003895****PNN***********0121Pukh Raj MeenaJagannathLalsot 
154 1900020187****TZX***********5296Kamlesh MeenaKajod MeenaLalsot 
155 1900024865****GMW***********8130Ramgopal JangidRoopnarayanLalsot 
156 2000000862****BON***********0229Harkesh MeenaAmara MeenaLalsot 
157 1900032538****FIO***********0080Dularam MeenaPratapLalsot 
158 2000002054****OUB***********0068Kanheya LalSaval RamLawan 
159 1900014468****GRN***********9542Kailash ChandGagansahayMahwa 
160 2000079193****NXH***********0174SannuSabbirMahwa 
161 1900032753****YWW***********5327Sahab SinghHari SinghMahwa 
162 1900032585****NST***********0326HarimohanLaxmanMahwa 
163 1900030084****JPX***********1599RambabuRamswrupMahwa 
164 2000002880****GQW***********0078RamlalParsramMahwa 
165 1800002646****HOT***********0660VishramDhandhuramMahwa 
166 1800008375****DWF***********0048Bhagawati PrasadKishan Lal BairwaMahwa 
167 1800005338****NNX***********0063Mukesh ChandNatthi RamMahwa 
168 1900032550****BXJ***********0042Lakhan SinghPooranmalMahwa 
169 1900029123****JSN***********0938SureshSubuddiMahwa 
170 1900010523****TNV***********0449RadheshyamGaneshiramMahwa 
171 1900023955****SKB***********9516RamgopalGirdhariMahwa 
172 1800022369****JCV***********3812Mansingh SainiMangalMahwa 
173 1800015593****HJP***********0053KashiramShivliMahwa 
174 1900008902****KRX***********0172RambhroseeGyarasyaMahwa 
175 1900020378****UEO***********2370RambaksiChuttanMahwa 
176 1900029159****UEB***********1813JagdishSharbanMahwa 
177 1900003099****ZHH***********0200Hari Singh JatavRaju LalMahwa 
178 1900002470****PZR***********2833RAMSINGHNATHULALSikrai 
179 1900030241****JRT***********0622Ashok Kumar SainiMoti Lal SainiSikrai 
180 1800015599****HBN***********5475sodhan sainibabulal sainiSikrai 
181 1900042899****ZPJ***********9625Prabhu Dayal SainiBanshi RamSikrai 
182 1900042900****KUF***********2268Badri Prasad SainiKanwar PalSikrai 
183 1900031601****TBJ***********0158Mukesh SainiGandiram SainiSikrai 
184 1900031372****GAK***********9435Murari Lal SainiMishri LalSikrai 
185 1900033227****OTR***********2665Chhote LalRewad MalSikrai 
186 1900030159****RXP***********0009Omprakash SainiGangalyaSikrai 
187 1900030071****KBX***********0016Latur Mal SainiRamakishan SainiSikrai 
188 1900030073****CCN***********4148Harkesh SainiKishan LalSikrai 
189 2000077673****KJN***********0187RajulalPapulal SainiSikrai 
190 1800008386****IEO***********6622Sitaram SainiKaluramSikrai 
191 1800008364****THN***********0012Kishanlal SainiKanhaiya LalSikrai 
192 2000086546  Mukesh Kumar Meena Gulab Sikrai 
193 1900023423****WWR***********9019Jaysingh SainiMohan SainiSikrai 
194 1800008371****SZJ***********3454Pappu Lal SainiRewadmal SainiSikrai 
195 1900015649****DUW***********3773Sumer Singh GurjarMitha Lal GurjarSikrai 
196 1800008366****FAS***********5445Kilan Sahay SainiShuk Lal SainiSikrai 
197 1900023430****BXT***********7280Babu LalKishan LalSikrai 
198 1900031101****CCV***********0192Ramsingh SainiGulla RaSikrai 
199 1900032933****QUC***********9496Jagdish Prasad SainiBhori Lal SainiSikrai 
200 1900043701****WTT***********8512MannalalRamswaroopSikrai 
201 1900038249****XCV***********4263Nathu Lal SainiPunni RamSikrai 
202 2000003272****WPN***********6484Kailash Chand SainiBirbal SainiSikrai 
203 1900032236****QKC***********0192Kanhaiya Lal SainiGopal RamSikrai 
204 2000089690  MannalalRamswaroopSikrai 
205 1900044104****XXJ***********7200RamfoolKanhaiya LalSikrai 
206 1900036374****BNP***********8416Babu Lal SainiKajod Mal SainiSikrai 
207 1900032483****RPN***********7892KISHAN LAL SAINIKAJODMAL Sikrai 
208 1900044757****BVJ***********7378Mukesh Kumar PrajapatPrabhudayalSikrai 
209 2000010855****KKO***********0226KedarKaluramSikrai 
210 2000003867****DQK***********2243bhagchand saininatthuSikrai 
211 2000004239****KWP***********7691Arjun LalRam GopalSikrai 
212 1800015582****MYK***********0016Mukesh Kumar SainiPrabhu Dayal SainiSikrai 
213 1900041581****WBP***********0305Babu Lal SainiRamasi SainiSikrai 
214 1800015596****WQO***********0197Suresh Chand SainiBhagwan Sahay SainiSikrai 
215 1900029939****CAW***********0019Bharosi SainiBirda Ram SainiSikrai 
216 1900035814****GBN***********0003Ramsrup SaininBadri Prasad SainiSikrai 
217 1900033224****TZH***********0219Mahesh Chand SainiBhola Ram SainiSikrai 
218 1900028617****BUS***********0236Mukesh SainiJagdish Prasad SainiSikrai 
219 1900020117****EUB***********1916Mahesh Kumar SainiPappu SainiSikrai 
220 1900029002****WWJ***********0182Girraj Prasad SainiGovind Ram SainiSikrai 
221 1900030022****YWK***********0147Prabhati LalBadri LalSikrai 
222 1900026745****JBP***********0063Pappu SainiHandu RamSikrai 
223 2000086370  Devi Sahay SainiRamji Lal SainiSikrai 
224 1900001491****CTT***********6063bhagwan sahaya sainikishor sainiSikrai 
225 1900022484****BKP***********0177Hanuman SainiGopal Lal SainiSikrai 

Copyright © 2018| All Rights Reserved